Privacy statement

ALGEMENE VOORWAARDEN

Educa Travel, gevestigd Zonnedauw 79, 5768 GA te Meijel, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van partners, klanten en evt. werknemers, zoals verwoord in deze privacyverklaring.

Educa Travel verwerkt de onderstaande persoonsgegevens wanneer men gebruik maakt van onze diensten, een boeking plaatst en/of wanneer men deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam.
 • Postadresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • Geboortedatum.
 • E-mailadres.
 • Bankgegevens.
 • Eventueel overige gegevens volgens paspoort of-ID-kaart.

MOTIVATIE VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Educa Travel verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Contact leggen indien nodig, om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Het verzenden van informatie naar aanleiding van aangeschafte diensten.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Het terugstorten van betalingen bij annulering van onze diensten.

HOE LANG BEWAART EDUCA TRAVEL PERSOONSGEGEVENS?

Educa Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om de eerder genoemde doelen te realiseren.

RECHT OP UW GEGEVENS BIJ EDUCA TRAVEL

U heeft het recht om uw verwerkte persoonsgegevens bij Educa Travel op te vragen, te corrigeren en/of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie en verwijdering sturen naar info@educatravel.nl. Educa Travel reageert vervolgens zo snel mogelijk op het ingediende verzoek.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EDUCA TRAVEL

Educa Travel verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van de geboekte dienstverlening bij Educa Travel, of bij wettelijke verplichting.